Sprzedaż detaliczna kwiecień 2023 Najnowsze dane ze sklepów GUS


spadek sprzedaży detalicznej

Niemniej jednak lipcowy regres był mniejszy od czerwcowego, który z kolejbył lepszy od wyników z marca i kwietnia, kiedy to odnotowano największe realne spadki sprzedaży od maja2020 roku. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego https://www.dowjonesrisk.com/microsoft-earnings-report/ rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem. Ze względu na wciąż wysoką inflację sprzedaż detalicznaliczona w cenach bieżących (czyli nominalnie) w lutym 2023 roku była o 10,8%wyższa niż przed rokiem – podał GUS.

Ten wysokiej bazy objawi się jednak dopiero w danych za marzec, kiedy to został w pełni ujęty w statystykach GUS. Wzrost gospodarczy w Polsce w 2024 roku wyniesie 2,8 procent, a więc będzie niższy niż wynikało z wcześniejszych prognoz – poinformowało S&P Global. Powodem obniżki prognozy jest słaby wzrost w Europie Zachodniej – wyjaśniono. Trwają analizy dotyczące skrócenia czasu pracy w Polsce – poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Ponad 100 lat po tym, jak został wprowadzony ośmiogodzinny dzień pracy, czas na następny krok – oceniła.

Podtrzymujemy jednak naszą opinię, że przynajmniej połowa wzrostu realnego dochodu w tym roku zostanie zaoszczędzona, ograniczając skalę konsumpcyjnego odbicia – komentują ekonomiści Pekao. Credit Agricole podtrzymuje scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. Wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia, a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia. Niemniej jednak dane o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej, o produkcji przemysłowej oraz zatrudnieniu i przeciętnych wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw sygnalizują lekkie ryzyko w dół dla prognozy wzrostu gospodarczego w 2023 r.

“W przeciwieństwie do produkcji w przemyśle, sprzedaż detaliczna od początku roku ma się całkiem nieźle (jakkolwiek to brzmi widząc spadki w ujęciu rocznym)” – napisali na Twitterze. “Spadki realnej sprzedaży detalicznej nie pogłębiły się, dynamika budowlanki znów wychyliła się ponad lustro wody” – stwierdzili ekonomiści mBanku. Prognozują też, czy dzisiejsze dane mogą wpłynąć na decyzję RPP. “Nie jest to może wynik, który wyrywa z butów, ale sprzedaż detaliczna kontynuuje (po krótkiej przerwie) marsz w górę. Wzrosty są równo rozłożone po kategoriach” – piszą analitycy banku. Opisują też, jakie wnioski można wysnuć z danych.

Mocny spadek sprzedaży odnotowano także w przypadku „prasy,książek i pozostałej sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (-8,9% rdr wcenach stałych) oraz w przypadku mebli, rtv i agd (-10,3% rdr). W kategorii „pozostałe” odnotowano regres aż o12,3% rdr. Zastanawiający jest silny spadek sprzedaży żywności, napojów iwyrobów tytoniowych (o 4,6% rdr). Wyższa niż rok temu była realna sprzedażsamochodów (o 7,5%), farmaceutyków i kosmetyków (o 2,7%) oraz odzieży i obuwia(o 9,9%). W strukturze sprzedaży detalicznej w oczy rzuca się głębokispadek sprzedaży dóbr trwałego użytku. W kategorii meble, rtv i agd realnawartość sprzedaży była aż o 11,6% niższa niż w lipcu 2022.

Przez blisko rok cenyw sklepach rosły szybciej niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Konsumencimusieli więc zaciskać pasa, rezygnując z niektórych zakupów. W cenach stałych (bez inflacji) była wyższa od tej sprzed roku o 6,1% (prognoza 4,9%).

Po części wynika to z wysokiego efektu bazy sprzed roku, gdy Polacymasowo tankowali na zapas. Najpierw korzystając z efektu tymczasowo obniżonejstawki VAT, a później po wybuchu wojny na Ukrainie z obawy o ciągłość dostawpaliw. Generalnie ekonomiści spodziewali się ujemnych dynamiksprzedaży detalicznej, ale dopiero w kolejnych miesiącach i w nieco mniejszejskali.

  1. Oznacza to, że deflator sprzedaży detalicznej (czyli miarawzrostu cen) przyjął wartość 16,63% wobec 15,45% odnotowanych w styczniu i 15,27%w grudniu.
  2. Realna wartość sprzedaży detalicznej spadła nieco mocniej od oczekiwań,ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach.
  3. To nie boom konsumpcyjny, ale mamy potwierdzenie, że konsumpcja będzie głównym (kto wie, czy nie jedynym) silnikiem wzrostu PKB w tym roku.
  4. Wzrost gospodarczy w Polsce w 2024 roku wyniesie 2,8 procent, a więc będzie niższy niż wynikało z wcześniejszych prognoz – poinformowało S&P Global.
  5. “O ile wynik PKB w 1kw23 zaskoczył nas pozytywnie, to początek 2kw23 wygląda niemrawo. W całym roku wzrost prognozujemy ~1%” – napisali.
  6. Czerwcowy spadek sprzedaży detalicznej okazał się płytszy niżw poprzednich miesiącach.

Obroty wksięgarniach i pozostałych sklepach wyspecjalizowanych spadły o 13,6% rdr.Sprzedaż w pozostałych sklepach była o 11,4% niższa niż przed rokiem. Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w lutym 2024 r. Była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 5,0% w lutym 2023 r.). Notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9%. Lipiec był szóstym z rzędu miesiącem, w którym realna (tj.po uwzględnieniu wzrostu cen) wartość sprzedaży detalicznej była niższa niż roktemu.

“Nie mamy czasu na miłość”. Ministra o planach skrócenia tygodnia pracy

Prognozy ekspertów wskazywały na wzrost na poziomie 1,4 proc. W przedświątecznym tygodniu na rynku hurtowym w Broniszach jest duży ruch w handlu, ceny importowanych warzyw i owoców oraz krajowych warzyw są niższe niż przed rokiem. Droższe są krajowe pomidory malinowe, pieczarki i jabłka – mówi ekspert rynku Maciej Kmera. Krajowe warzywa są średnio tańsze o ponad 10 proc., z kolei importowane truskawki potaniały o niemal 40 proc. Skład zarządu Narodowego Banku Polskiego mówi jednoznacznie, z czym mamy do czynienia. Z absolutnie upolitycznionym bankiem centralnym – ocenił w TVN24 BiS Kazimierz Krupa z Kancelarii Drawbridge, odnosząc się do wniosku o Trybunał Stanu dla szefa NBP Adama Glapińskiego.

spadek sprzedaży detalicznej

W czerwcuwyniósł on 7,7% wobec 8,5% odnotowanych w maju. Tutaj widać silny spadek udziałuinternetowej sprzedaży odzieży i obuwia, sklepów specjalistycznych oraz wkategorii meble, RTV i AGD. Za sprawą nadal szybko rosnących cen sprzedaż detaliczna wujęciu nominalnym nadal rosła.

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2023 r. (w porównaniu z grudniem 2022 r. kiedy zanotowano wzrost o 0,2 proc. r/r), rynek natomiast przewidywał, że zanotuje wzrost o 1,7 proc. Najgłębszy regres sprzedaży odnotowano na stacjach paliw.Sprzedaż paliw w ujęciu realnym (czyli po uwzględnieniu silnego wzrostu ichcen) była aż o 26,2% niższa niż rok wcześniej.

spadek sprzedaży detalicznej

Jak dodano, podobnie jak w czerwcu najsilniej obniżała się sprzedaż prasy i książek (-13,6 proc. r/r), a także mebli, rtv i agd (- 11,6 proc. r/r), czyli towarów, które są relatywnie bardziej podatne na ograniczanie wydatków w przypadku dekoniunktury. Obserwowany od początku roku spadek realnej sprzedażydetalicznej Niedźwiedzie Bonda biorą sobie do serca przesłanie FOMC w Polsce wynika z kilku czynników. Po pierwsze jest nim wciążbardzo wysoka inflacja. Przez blisko rok cenyw sklepach rosły szybciej niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.Konsumenci musieli więc zaciskać pasa, rezygnując z zakupu niektórych produktów lub ograniczając ilość nabywanych towarów.

Cena ostro w górę, fatalna wiadomość dla klientów. “Najgorsze wciąż przed nami”

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 r. (wobec wzrostu o 0,1 proc. w styczniu 2023 r.). Notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5 proc.

Szef MON: Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce rakiet

Wprawdzie największą niespodzianką były idące swoim cyklem samochody, ale odbiła sprzedaż innych dóbr trwałych (pierwszy dobry miesiąc od dłuższego czasu). Druga gwiazda to kategoria “Pozostałe” (czyli pewnie sklepy budowlane). To nie boom konsumpcyjny, ale mamy potwierdzenie, że konsumpcja będzie głównym (kto wie, czy nie jedynym) silnikiem wzrostu PKB w tym roku.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *